Op weg naar de dynamische werkomgeving

Sinds de opkomst van de personal computer in de jaren tachtig is de ICTinfrastructuur meestal gebaseerd op persoonsgebonden PC’s die op vaste
werkplekken zijn geplaatst (‘desktop’). Deze klassieke desktopinfrastructuur voldoet steeds minder, naarmate meer mensen flexibel gaan werken.
Men werkt nu in wisselende teams, op verschillende locaties. Men wil buiten kantooruren om kunnen werken, ook thuis of onderweg. Vaste werkplekken en vaste werktijden zijn niet langer vanzelfsprekend. Er is een dynamische infrastructuur nodig om op de nieuwe manier van werken in te spelen, teneinde zowel de productiviteit als de mate van tevredenheid van medewerkers te maximaliseren.