De kip of het ei?

Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de benchmark over de productiviteit van IT afdelingen. Het onderzoek is afgenomen bij organisaties in diverse sectoren, onder meer in de zorg, het onderwijs, de lokale en provinciale overheid, IT, retail, zakelijke dienstverlening en industrie. Het merendeel van de respondenten heeft meer dan 750 werkplekken.
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een benchmark. Hierin is ook een aantal stellingen opgenomen die de deelnemers interessante reacties ontlokten. Voor het onderzoek zijn ruim 300 IT managers benaderd. Uit het relatief hoge responspercentage is af te leiden dat de productiviteit van IT een actueel en relevant thema is.
Met dit rapport kunt u zich nader oriënteren op drie thema’s. In het eerste hoofdstuk komen de trends en ontwikkelingen op bedrijfsmatig en technologisch gebied aan bod. In hoofdstuk 2 wordt ingezoomd op het ondersteunen van eindgebruikers. In het derde hoofdstuk staat de relatie tussen productiviteit en innovatie centraal. Tot slot vindt u in hoofdstuk 4 de visie van RES Software op de resultaten. Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van RES Software door Goals Marktbewerking BV. RES Software biedt geavanceerde oplossingen voor Workspace Virtualisatie.
Hiermee kunnen IT afdelingen eindgebruikersfaciliteiten zeer efficiënt beheren, onder meer door platformonafhankelijk management en self service tools.
Met de resultaten van het onderzoek kunt u de aandachtspunten, de opzet van uw organisatie en uw IT situatie vergelijken met die van collega IT managers. De bevindingen vormen de basis om onderbouwd te beslissen over het operationele beheer van de IT omgeving. Tot slot bedanken we alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk voor hun medewerking en wensen wij u veel inspiratie bij het benutten van de onderzoeksresultaten voor uw beleidsontwikkeling.